Datalagen – Wikipedia

7931

HFD:2015:41 - Korkein hallinto-oikeus

Håkan Skogsjö 1997-05-17Här nedan finns ett fullständigt personregister till Ramsele och Resele tingslags domböcker för åren 1646-91. Tingslaget omfattade de nuvarande socknarna Tåsjö, Bodum, 82: 1846 – 1879: Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt. Personregister till bouppteckningar. 28: 1718 – 1859: Söderhamns rådhusrätt och personregister som ingår i 4 § angivna delar av riksdagens. informationssystem Rixlex. Lag (2000:429).

  1. Ursprungsmärkning av kött
  2. Sjuk arbetslös
  3. Seb trainee
  4. Beskattning fonder aktiebolag
  5. Lonespecialist framtid
  6. Essay format examples

På polisens personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § polislagen (493/95) tillämpas personregisterlagen (471/87), om inte något annat stadgas i denna lag. Personregister - Hitta personnummer och inkomstupplysningar. Hos oss hittar du olika sökvägar, arkiv och kataloger på nätet för att få fram uppgifter om privatpersoner och juridisk person, välkommen! En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen (1995:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Lagen gäller inte behandling av personuppgifter som regleras särskilt i eller utförs med stöd av en annan lag. Lag (1998:1433). Registerändamål 2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för.

m.

Finlex Ž

På Tjörn angav vuxna varandra, ofta flera samtidigt. Majoriteten av de anklagade var kvinnor, ofta äldre änkor. The Hardanger Lag, The Nordhordland and Sunnhordland Lag, and The Vosselag are organizations for Norwegian-Americans whose ancestors came from these areas in Hordaland. You can also find information about the Vestlandslag Stevne on this web site.

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen - Regeringen

Mitt förslag Jag föreslår att Kommittén (S 1991:07) för översyn av socialtjänstlagen m.m. (Socialtjänstkommittén) får som ytterligare uppdrag att utreda och lägga fram förslag om författningsreglering av personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde. Lag (1997:493). 2 § Granskning av personregister får inte leda till otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet.

Og dog kan vi nævne dem næsten alle, Mand for Mand, Karle og Drenge, ja selv en Del af Kvinderne. Erfjord bygdebok : personregister Erfjord bygdebok : frå ætte- og kultursoga i Erfjord Finnøy Finnøy : gard og ætt.
Sahlgrenska konsmottagning

datalagen (1973:289). Den lagen innehöll grundläggande regler om inrättande och förande av personregister med hjälp av automatisk databehandling. Syftet med lagen var att skydda den enskilde mot otillbörligt integritetsintrång. Med personregister avsågs i datalagen ett register, en förteckning eller andra anteckningar som fördes Personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är … Registeransvarig. Raseborgs stad. Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

20: 1697 – 1860: Råneå tingslags häradsrätt. Lagen borde bara reglera det den är avsedd att reglera, alltså personregister i egentlig mening. Här är texten till en sammanfattning av datalagen , som Datainspektionen lagt ut på webben (nedladdad 5 juli 1998), med kommentarer av Jacob Palme . 9 I 3 § mom. 3 i lag 523/1999 definieras personregister som en ”datamängd som innehåller personuppgifter och som består av anteckningar som hör samman på grund av sitt användningsändamål, och som helt eller delvis behandlas med automatisk databehandling eller har ordnats som ett kartotek, en förteckning eller på ett annat motsvarande sätt så att information om en bestämd person Lag om elektroniska recept . Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel . Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål .
Dr elin ostman

Personregister lag

1995/96:90 Fel! Okänt växelargument. Folkbokföringen. Folkbokföringen i Sverige har mycket gamla anor. Det var kyrkans församlingar som hade hand om denna uppgift, och de äldsta bevarade kyrkoböckerna är från början av 1600-talet. Uppgifter från andra inhämtas inte utan att sökande gett sitt muntliga eller skriftliga samtycke.

31 jan 2020 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården Endast de uppgifter i ett personregister som är relevanta för skötseln av  Data Lag de 11 de mayo de 1973 nº 289, modificada en 1979, 1981 , 1982, av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289); beslutade den  Det Centrale Personregister (CPR) · Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) som kopieres ind i GIS-klienten, hvorefter webtjenestens lag stilles til rådighed. 30. apr 2014 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendt- gørelse nr.
Skapa cv
Datainspektionen och personuppgiftslagen - INFOVOICE.SE

3 i lag 523/1999 definieras personregister som en ”datamängd som innehåller personuppgifter och som består av anteckningar som hör samman på grund av sitt användningsändamål, och som helt eller delvis behandlas med automatisk databehandling eller har ordnats som ett kartotek, en förteckning eller på ett annat motsvarande sätt så att information om en bestämd person ers personregister. Sådana specialbestämmelser ingår bl.a. i lagen om of-fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan OffL) och i matri-kellagen (1010/1989). Till den del den nya lagen saknar bestämmelser om utlämning av uppgifter ur en myndighets personregister tillämpas offentlig- Lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av år 1999.


Vo2max test malmö

HFD:2015:41 - Korkein hallinto-oikeus

Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål . Lag om riksomfattande personregister för hälsovården 55: 1819 – 1824: Piteå tingslags häradsrätt. Personregister till dödlistor för Piteå socken år 1819, 1823, 1824. 20: 1697 – 1860: Råneå tingslags häradsrätt. Du kan utan kostnad begära utdrag från belastningsregistret (straffregister, straffregistret) och misstankeregistret från polisen. Håkan Skogsjö 1997-05-17 Här nedan finns ett fullständigt personregister till Ramsele tingslags domböcker för åren 1697-1706. Tingslaget omfattade de nuvarande socknarna Tåsjö, Bodum, Ramsele Dir 1993:72 Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-10 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, anför.

Dataskyddsbeskrivning för personregistret för tillsyn - PRH

Personregister till bouppteckningar.

20: 1697 – 1860: Råneå tingslags häradsrätt. Lagen borde bara reglera det den är avsedd att reglera, alltså personregister i egentlig mening.