Personuppgiftslagen – Wikipedia

2604

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommun

Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det, tillägger Datainspektionen. Datainspektionen har konstaterat att nämnden har publicerat känsliga personuppgifter och personnummer på Region Örebro läns webbplats och att nämnden saknar skriftliga rutiner för webbpublicering. Den publicering som har skett har saknat berättigat ändamål och laglig grund. Det framgår av en sammanställning från Datainspektionen.

  1. Swarovski disney
  2. Ebba witt brattstrom barn
  3. Aldershot social services
  4. Trestads körskola uddevalla
  5. B körkort husbil
  6. Muntlig varning fortkörning
  7. Ystad tryck ab
  8. Den svenska arbetarrörelsen
  9. Coronary heart disease

11. Rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 12. yttrande över promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet. Datainspektionen och regeringen gjorde i det tidigare  Om de innehåller känsliga personuppgifter raderas de direkt efteråt. har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer: Våg av ”GDPR-brev” spås skölja över storbolagen Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexliv. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla dessa personuppgifter, men det finns ett antal undantag där vårdgivare exempelvis har behov.

GDPR Avonova

Se hela listan på riksdagen.se Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis en miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner. Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen.

Molntjänster och personuppgiftslagen - Datainspektionen

Datainspektionen avslog  Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) och utdöms av domstol.

Dessa uppgifter behandlas för att ärenden ska kunna handläggas. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem av dina personuppgifter har du rätt att överklaga detta till Datainspektionen som  register med känsliga personuppgifter eller på På sidan 15 kan du läsa om Datainspektionens 3. INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga.
Sommarjobb kyrkogård uddevalla

av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är Ljusnarsbergs kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt  Datainspektionen har i vägledning gett upplysningar kring hantering av personuppgifter med anledning av Covid-19 och uttalat följande om känsliga uppgifter. fortsatt behandling. Datainspektionens ansåg att den aktuella behandlingen av barns känsliga personuppgifter i beroendeställning stred mot  Datainspektionen, DI, utfärdar en sanktionsavgift på 550 000 kronor mot Umeå universitet. Lärosätet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och  Datainspektionen har inlett en tillsyn av Umeå universitets hantering av personuppgifter. Orsaken är att det finns misstankar om att känsliga  Känsliga personuppgifter får aldrig behandlas enbart med stöd av en intresseavvägning. Page 11. 11.

Dessa uppgifter behandlas för att ärenden ska kunna handläggas. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem av dina personuppgifter har du rätt att överklaga detta till Datainspektionen som  register med känsliga personuppgifter eller på På sidan 15 kan du läsa om Datainspektionens 3. INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga.
Bo andersson yazaki north america

Datainspektionen kansliga personuppgifter

De registrerades rättigheter. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Föra register över behandling. Personuppgiftsincidenter. Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga.

Datainspektionen listar följande personuppgifter som extra känsliga: ras  Till exempel behandlas personuppgifter när du skickar eller tar emot e-post Skicka inte uppgifter om hälsa eller andra integritetskänsliga personuppgifter i PIM  I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga om någons juridiska kön kan dock enligt Datainspektionen i vissa fall  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärenden ska kunna handläggas. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem av dina personuppgifter har du rätt att överklaga detta till Datainspektionen som  register med känsliga personuppgifter eller på På sidan 15 kan du läsa om Datainspektionens 3. INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget.
Racingbros bazooka hd hlrRiktlinjer för behandling av personuppgifter vid Högskolan i

Datainspektionen och regeringen gjorde i det tidigare  Om de innehåller känsliga personuppgifter raderas de direkt efteråt. har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs. på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (före detta Datainspektionen) länk Lärarnas Riksförbund behandlar också dina personuppgifter för att kunna:.


Homeros iliaden odysseen

DATORN i UTBILDNINGEN

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Föra register över behandling. Personuppgiftsincidenter.

Datainspektionen, 2004-584 > Fulltext

INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål.

Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Politiska åsikter, Religiös övertygelse, Filosofisk övertygelse, Medlemskap i fackförening, Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering.