Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

7383

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita. Uppdatera och avsluta insatser 2017-11-22. Uppdatera och avsluta insatser i en Genomförandeplan, kopiera, klistra in och skriva ut. Email. Redigera och signera dokumentation i Procapita 2016-11-14. Den här guiden visar hur du kan redigera text i den sociala dokumentation i Procapita och signera när du är färdig. Email.

  1. Bostads vasteras
  2. Läkarintyg i efterhand
  3. Lunch i bastad

yvonne.sandstrom@kumla.se. 1. Skriva ut en genomförandeplan. 2. Hur gör jag?

Antalet datorer bestämmer utföraren.

Dokumentation - Kristianstads kommun

Även om journalen i Procapita inte är tillgänglig är det ofta möjligt att komma åt information om patientens hälsotillstånd och behandling via Cambio Cosmic, Appva och Pascal. Vid oklarheter i medicinska bedömningar kontaktas läkare. genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas.

Rutin för social dokumentation i Äldreomsorgen - Skövde

Här har vi samlat information till dig som utför hälso- och sjukvård i Nyköpings kommun. Riktlinjer, lathundar till Procapita  11 jan 2021 Gallringsrutiner inte följs.

15 – 11. Genomförandeplan i procapita molndal. se • Praktisk genomgång vid   25 aug 2020 Gallras efter att massrapportering är utförd i procapita. Genomförandeplan dagverksamhet. Ja. Ja. Digitalt, papper. Procapita/Lifecare, närarkiv.
Max holm golf

Beslut. Insatskategorier. Beställning. ProCapita. Mottagande av beställning. Inleda verkställighet. Genomförandeplan.

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while Sedan, när handläggare uppdaterar beställningen, verkställs den och Procapita systemet flaggar för en ny genomförandeplan inom 30 dagar. Vi har äntligen  SoL/LSS. Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och  imagen. Lathund Procapita Omvårdnadspersonal - PDF Free Download.
Utbildning arbetsrätt göteborg

Genomförandeplan procapita

Lathundar för Hälso- och sjukvårdsjournalen. Felanmälan DSO IT-system. Beställa användarbehörighet i Procapita. Beställning av eTjänstekort (SITHS-kort) eTjänstekortet är samma sak som Även om journalen i Procapita inte är tillgänglig är det ofta möjligt att komma åt information om patientens hälsotillstånd och behandling via Cambio Cosmic, Appva och Pascal. Vid oklarheter i medicinska bedömningar kontaktas läkare.

Procapita, för kunder med beviljad tid. Ersättning  akten som förs digitalt (i Procapita) och den s.k. pappersakten skall gallras vid samma tillfälle Genomförandeplan Procapita/Papper. För närvarande arbetar förvaltningen i två system, Treserva och Procapita LOV utförare tar emot uppdrag, skriver genomförandeplan och  Carema Care har använt sig av verksamhetssystemen, Procapita, i sin dokumentation Alla avvikelser skall från gällande genomförandeplan dokumenteras i  Kontroll av att alla brukare har en aktuell genomförandeplan. Jag har LSS och psykiatri aktuella genomförandeplaner i Procapita.
Massa elektron dalam satuan smaSAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Socialnämnden

Beslut. Insatskategorier. Beställning. ProCapita. Mottagande av beställning.


Eddie murphy

Kallelse - Region Gotland

Datum för uppföljning anges till efter högst 6 månader i Procapita. Manual till genomförandeplan ”Alla har en plan för dagen, även om den inte är skriven” Peter Westlund 2014 Eftersom begreppen och rubrikerna är nya för oss i såväl journalsystemet Procapita som i den nya genomförandeplanen har vi tagit fram denna manual, där alla ska kunna läsa sig till vad som ska skrivas under varje rubrik. 3 Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart planen är upprättad. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för uppföljning av insatsen.

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

6. Att genomförandeplaner saknar god  15 - Genomgång av metodstöd, genomförandeplan & verksamhetssystem • 11. 15 – 11. Genomförandeplan i procapita molndal. se • Praktisk genomgång vid   25 aug 2020 Gallras efter att massrapportering är utförd i procapita. Genomförandeplan dagverksamhet. Ja. Ja. Digitalt, papper.

2. Hur gör jag? Skriva ut en genomförandeplan i Procapita 2018-08-20 Email .